Commissie voor verzekeringen

De Commissie voor Verzekeringen is de adviescommissie die door de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle der verzekeringsondernemingen is ingesteld, met opdracht overleg te plegen omtrent alle vragen die haar door de Minister of door de FSMA worden voorgelegd. De Commissie kan uit eigen beweging adviezen geven over alle problemen betreffende de verzekeringsverrichtingen. (artikel 41 wet van 9 juli 1975).

De Commissie is samengesteld uit zesentwintig vaste en zesentwintig plaatsvervangende leden, die benoemd worden door de Koning.

De FSMA neemt het secretariaat van de Commissie en van de secties op zich.