FSMA Toezicht Financiƫle dienstverleners Kredietgevers

Kredietgevers

Vanaf 1 november 2015 wordt de FSMA bevoegd voor de toegang tot het beroep van kredietgever en kredietbemiddelaar in hypothecair krediet en in consumentenkrediet. De website mcc-info.fsma.be biedt een antwoord op veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Lijsten

Lijst van kredietgevers inzake consumentenkrediet

(Deze lijst wordt wekelijks geactualiseerd)

Op 30 april 2017 is de overgangsperiode waarbinnen voorlopig vergunde kredietgevers hun aanvraag moesten indienen, geëindigd. 
 

De reeds vergunde kredietgevers vindt u op de lijsten op deze pagina.  

De voorlopig vergunde kredietgevers die binnen deze overgangsperiode hun aanvraag tot inschrijving hebben ingediend, mogen ook na het verstrijken ervan deze periode hun activiteiten voortzetten. Hun voorlopige vergunning wordt omgezet in een definitieve vergunning, nadat de FSMA deze aanvraag goedkeurt. Vanaf de goedkeuring zullen zij ook op deze lijsten terug te vinden zijn.

Lijst van kredietgevers inzake hypothecair krediet

(Deze lijst wordt wekelijks geactualiseerd)

Op 30 april 2017 is de overgangsperiode waarbinnen voorlopig vergunde kredietgevers hun aanvraag moesten indienen, geëindigd. 
 

De reeds vergunde kredietgevers vindt u op de lijsten op deze pagina.  

De voorlopig vergunde kredietgevers die binnen deze overgangsperiode hun aanvraag tot inschrijving hebben ingediend, mogen ook na het verstrijken ervan deze periode hun activiteiten voortzetten. Hun voorlopige vergunning wordt omgezet in een definitieve vergunning, nadat de FSMA deze aanvraag goedkeurt. Vanaf de goedkeuring zullen zij ook op deze lijsten terug te vinden zijn.

Circulaires en mededelingen