Door de FSMA goedgekeurde prospectussen

Onderstaande tabel bevat de lijst van de prospectussen die de FSMA de afgelopen 12 maanden heeft goedgekeurd en die gepubliceerd zijn door de instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming en door de instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen.

De openbaarmaking van deze lijst gebeurt met toepassing van artikel 21, § 4, van de prospectuswet.

De prospectussen van emittenten die geen instellingen voor collectieve belegging zijn, komen in een afzonderlijke tabel aan bod.

De prospectussen zijn beschikbaar in PDF-formaat in de taal waarin zij werden goedgekeurd, in zoverre zij door de betrokken instellingen in die vorm aan de FSMA zijn overgelegd.

Daarnaast kunnen hier ook prospectussen worden opgezocht die gepubliceerd zijn tussen januari 2010 en vandaag.

 Voorpagina  Volledig PDF document  PDF document niet van de vennootschap ontvangen

Datum Emittent Type verrichting Type beleggingsinstrument Type document
02-06-2017 Xior Student Housing NV Openbare aanbieding en toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt Aandelen Prospectus
10-04-2017 Montea C.V.A. Diversen Diversen Registratiedocument
10-04-2017 QRF Comm. VA. Diversen Diversen Registratiedocument
10-04-2017 Xior Student Housing NV Diversen Diversen Registratiedocument
04-04-2017 Care Property Invest NV Diversen Diversen Registratiedocument
28-03-2017 Cofinimmo SA Diversen Diversen Registratiedocument
28-03-2017 Home Invest Belgium Diversen Diversen Registratiedocument
28-03-2017 Leasinvest Real Estate Comm. VA Diversen Diversen Registratiedocument
21-03-2017 Befimmo Diversen Diversen Registratiedocument
21-03-2017 Intervest Offices & Warehouses NV Diversen Diversen Registratiedocument
21-03-2017 Warehouses De Pauw ('WDP') Diversen Diversen Registratiedocument
16-11-2016 Warehouses De Pauw ('WDP') Openbare aanbieding en toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt Aandelen Verrichtingsnota
16-11-2016 Warehouses De Pauw ('WDP') Openbare aanbieding en toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt Aandelen Aanvulling op het prospectus
13-09-2016 Befimmo Openbare aanbieding en toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt Aandelen Verrichtingsnota
12-09-2016 AEDIFICA Diversen Diversen Registratiedocument
05-09-2016 Cofinimmo SA Openbare aanbieding en toelating tot de verhandeling op een gereglementeerde markt Obligaties Verrichtingsnota