Wat gebeurt er als ik overlijd na mijn ontslag, maar voor mijn pensionering?