Welke informatie krijg ik? Hoe verloopt de procedure bij uitdiensttreding?