Hoe worden mijn pensioenrechten berekend op het ogenblik van mijn ontslag?