KBC Clearing NV

Country head office
Netherlands
Enterprise number
CBFA code
Bank code
Statute entity: 
ActivityOfficial listStatusValid from - StatuteValid to - Statute
Lijst van de beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
Beleggingsondernemingen die ressorteren onder het recht van een andere lid-staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer te verrichten
16/11/2001
03/01/2019
Address: 
Country codeStreetCityValid fromBuildingZipHouse numberPhone
Netherlands
Herengracht 466-1
Amsterdam
06/12/2007
1017 CA