Detail van de transactie

Datum openbaarmaking
27/12/2018
Naam meldplichtige
Active Ownership Fund SICAV-FIS SCS
Hoedanigheid meldplichtige
Persoon verbonden met een lid van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan
Leidinggevende(n) waarmee de meldplichtige nauw verbonden is
Klaus Röhrig
Emittent
AGFA GEVAERT
Soort financieel instrument
Aandeel
ISIN-code financieel instrument
BE0003755692
Soort transactie
Aankoop / Verwerving
Plaats van uitvoering transactie
Andere
Munt
EUR
Aantal financiële instrumenten
500.000
Prijs
3,29
Totaal bedrag
1.645.000,00