Consumenten

Als alternatief voor de klassieke spaarproducten worden er aan het grote publiek hoe langer hoe meer beleggingsproducten aangeboden in uiteenlopende goederen, zoals zeldzame aardmetalen, edele metalen, diamanten, enz. die hoge rendementen in het vooruitzicht stellen. Wees echter uiterst voorzichtig ... want ook al wekt het beleggen van uw spaargeld in fysieke goederen vertrouwen, in de praktijk blijkt het helaas vaak om bedrog en zwendel te gaan!

Waakzaamheid is dus geboden !

Handelsactiviteiten in fysieke goederen, zoals zeldzame aardmetalen, edele metalen, diamanten, kunstvoorwerpen, wijn, gebouwen, enz. worden niet gecontroleerd door de FSMA. Maar als fysieke goederen aan het publiek worden aangeboden in de vorm van instrumenten waarmee een belegging van het financiële type wordt verricht, is het mogelijk dat die ‘alternatieve’ beleggingsproducten wel in het toepassingsgebied vallen van de financiële reglementering die door de FSMA wordt gehandhaafd (met name de prospectuswet). In dat geval mogen die goederen niet onder om het even welke voorwaarden worden aangeboden aan het publiek.

Als belegger moet u dubbel zo voorzichtig zijn. Laat u niet misleiden door het valse gevoel van veiligheid dat een materiële belegging kan geven en hou voor ogen dat u nooit een hoog rendement kan behalen zonder veel risico te lopen. Wie anders beweert liegt of verbergt wellicht oplichterij.

Hieronder vindt u meer informatie over dit soort aanbiedingen van alternatieve beleggingsproducten. Als u wilt nagaan of een aanbieding onder het toezicht van de FSMA valt, aarzel niet ons te contacteren.

1. Hoe geraakt een belegger betrokken bij die zwendel?

Kandidaat-beleggers worden meestal ongevraagd gecontacteerd (via ‘cold calling’ of e-mail) door een persoon of een onderneming die hun voorstelt om te beleggen in een actief dat een alternatief biedt voor de traditionele beleggingsproducten. Kandidaat-beleggers worden soms ook gelokt door reclame die via internet wordt verspreid.

Het voorgestelde actief wordt dus aangeprezen als een alternatief om kapitaal in te beleggen dat een hoog rendement oplevert. Zo wordt evenwel een vertekend beeld gegeven aangezien de risico’s op verlies niet of te weinig worden toegelicht.

Bovendien zijn zowel de markt als de gehanteerde prijzen vaak ondoorzichtig en is het bijzonder moeilijk voor de kandidaat-beleggers om na te gaan of ze de juiste prijs betalen voor hun belegging.

Vaak stelt de onderneming voor om de goederen te bewaren in een opslagplaats in het buitenland. In dat geval kunnen de beleggers nauwelijks achterhalen of het goed wel degelijk werd geleverd.

2. Met welke problemen worden slachtoffers van deze oplichterij geconfronteerd?

Er zijn verschillende klachten van beleggers die menen benadeeld te zijn door dergelijke aanbiedingen. Hieronder overlopen we een aantal van hun klachten:

  • het goed werd gekocht tegen een prijs ver boven de marktprijs, de waarde van het gekochte goed werd dus verkeerd voorgesteld;
  • het blijkt onmogelijk om het gekochte goed door te verkopen;
  • de onderneming geeft geen teken van leven meer zodat de belegger de gekochte goederen (voor zover er daadwerkelijk een transactie heeft plaatsgevonden, wat niet altijd zeker is) of zijn inleg nooit meer terugziet;
  • tot slot gaan vele ondernemingen die actief zijn in die sector snel failliet of worden zij in vereffening gesteld. Ook dan maakt een belegger nauwelijks nog kans om zijn geld te recupereren.

3. Nog een stap verder ...

Als u bijkomende informatie wenst over de wettelijke regeling die vermoedelijk van toepassing is op dergelijke aanbiedingen van alternatieve beleggingsproducten, raden wij u aan om mededeling van 13 november 2014 te lezen die gericht is aan ondernemingen die beleggingen in roerende of onroerende goederen commercialiseren. Als u nog vragen hebt, kan u ons die altijd stellen via het contactformulier.