Consumenten

Er bestaan nog tal van andere vormen van fraude.

Voorbeelden zijn onder meer valse loterijen, valse erfenissen, Nigeriaanse netwerken, enz.

Bent u het slachtoffer van misleiding, bedrog, fraude, oplichting zonder link met financiële diensten: https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/