search_api_autocomplete

Bemiddelaars in hypothecair krediet

Bemiddelaars in hypothecair krediet zijn bemiddelaars die hypothecaire kredietovereenkomsten voorstellen of aanbieden aan consumenten, die consumenten bijstaan bij de voorbereiding van het sluiten van hypothecaire kredietovereenkomsten, of die met consumenten hypothecaire kredietovereenkomsten sluiten namens een kredietgever in hypothecair krediet.

Er zijn drie categorieën van bemiddelaars in hypothecair krediet naar Belgisch recht, nl. kredietmakelaars, verbonden agenten en subagenten.

  • Is verbonden agent in hypothecair krediet: de kredietbemiddelaar die voor rekening en onder de volle en onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid van één kredietgever of een groep van kredietgevers aan kredietbemiddeling in hypothecair krediet doet;
  • Is kredietmakelaar in hypothecair krediet: de kredietbemiddelaar die kredietgevers in hypothecair krediet en consumenten met elkaar in contact brengt, zonder dat hij verbonden agent is. Een kredietmakelaar heeft dus geen enkele verplichting om zijn productie of een deel ervan bij een bepaalde kredietgever te plaatsen;
  • Is subagent in hypothecair krediet: de kredietbemiddelaar die handelt onder de verantwoordelijkheid van een kredietmakelaar of een verbonden agent in hypothecair krediet.

Deze categorieën zijn exclusief, d.w.z. dat een kredietbemiddelaar slechts in één categorie kan worden ingeschreven. Dit belet de kredietbemiddelaar in hypothecair krediet echter niet om daarnaast ook onder andere statuten te worden ingeschreven, bv. als kredietbemiddelaar in consumentenkrediet, als tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten of als verzekeringstussenpersoon.