search_api_autocomplete

Beursvennootschappen

Beursvennootschappen worden vergund door de NBB en hun vergunning is ruimer dan die van vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies. Hun vergunning omvat het recht om gelddeposito’s in ontvangst te nemen die uitsluitend bestemd zijn voor de aankoop van effecten of in afwachting dat ze worden terugbetaald (bij verkoop). Verder omvat zij onder andere ook het recht om effecten voor rekening van cliënten te bewaren.

Voor een overzicht van de belangrijkste financiële diensten die de Belgische financiële dienstverleners aan het publiek in België mogen verstrekken, wordt naar de volgende tabel verwezen.