Consumenten

Het handelen of 'traden' in binaire opties of forex bestaat in het aanbod aan consumenten, meestal vanwege onbekende buitenlandse ondernemingen, van een contract om te gokken op bepaalde prijsevoluties in de komende minuten, uren of dagen. Zo kan de consument geld inzetten op de koersevolutie van de dollar. Hij zal dan een voorspelling doen over hoe de dollar zal evolueren ten aanzien van een andere munt binnen een vooraf afgesproken tijdspanne.

Gokt de consument juist dan krijgt hij zijn inzet volledig terug, inclusief een flinke winst. Gokt hij verkeerd dan is hij zijn volledige inzet kwijt. Het is dus een 'alles of niets'-contract, dat 'binaire optie' genoemd wordt en veel gelijkenissen vertoont met een gokspel.

Vreemde munten (Amerikaanse dollar, Britse pond, Japanse Yen, …), aandelenindexen (Bel20, Eurostoxx50, …) of grondstoffen (goud, zilver, olie, …) zijn populair in het aanbod van binaire opties.

De benaming forex (soms ook aangeduid met de initialen 'FX') is een samentrekking van de Engelse term 'Foreign Exchange'. Doorgaans verwijst die term naar de onderhandse wisselmarkt waarop deviezen worden omgewisseld tegen steeds veranderende wisselkoersen.

De voorgestelde verrichtingen bieden de beleggers de mogelijkheid om te speculeren op wisselkoersverschillen. De verrichtingen worden voorgesteld als verrichtingen die op forex worden uitgevoerd, en het is allerminst de bedoeling dat de vreemde deviezen waarop zij betrekking hebben, ook effectief worden geleverd. Aan afgeleide instrumenten, zoals contracts for difference (CFD's) en bepaalde instrumenten op forex, zijn soms zeer belangrijke hefboomeffecten gekoppeld die het risico verbonden aan die instrumenten verergeren.

Binaire opties en forex-producten zijn extreem speculatieve en bijzonder risicovolle producten. De belegger loopt immers het risico zijn volledige inleg en, als hij in forex-producten belegt, zelfs meer dan zijn inleg te verliezen.

Aanbieders spiegelen beleggers voor dat met binaire opties of forex gemakkelijk geld kan worden verdiend. Het gaat hier echter om een risicovol financieel product waarbij de kans om snel de hele inleg kwijt te spelen groter is dan de kans om geld te verdienen. Daarom is het gevaarlijk om te beleggen in binaire opties of forex.

Bovendien moet elke vennootschap die dergelijke producten wenst aan te bieden, over een vergunning als beleggingsonderneming beschikken. Bepaalde aanbieders van binaire opties of forex hebben niet de nodige vergunning om dergelijke producten in België aan te bieden. In de meeste van deze gevallen gaat het om beleggingsfraude: in dat geval recupereren de beleggers de door hen belegde sommen gewoonweg nooit. De FSMA raadt dan ook ten zeerste aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten gedaan door dergelijke aanbieders van binaire opties of forex. Deze aanbiedingen zijn bijzonder vatbaar voor fraude aangezien een belegger meestal niet kan controleren of de prijsevolutie tussen het begin en het einde van de looptijd correct wordt berekend. In een aantal gevallen werd vastgesteld dat er zelfs geen reële transacties gebeuren door de aanbieder. Een andere aanwijzing van fraude is dat deze producten op een erg agressieve wijze gecommercialiseerd worden bij het brede publiek. In veel gevallen geeft de onderneming geen teken van leven meer van zodra de belegger probeert om zijn investering en winsten te laten uitkeren.

De FSMA wijst erop dat sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsvennootschap actief binaire opties via een elektronisch handelssysteem mag commercialiseren op Belgisch grondgebied. Datzelfde geldt ook voor derivaten (en in het bijzonder forex-derivaten en CFD’s) die verhandeld worden via een elektronisch handelssysteem, met een looptijd van minder dan één uur en voor derivaten die rechtstreeks of onrechtstreeks een hefboomeffect inhouden.