search_api_autocomplete
Home

Brexit – overgangsregime voor tussenpersonen gevestigd in het VK of in Gibraltar

Als een gevolg van de Brexit, kunnen de (her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen naar het recht van het VK en Gibraltar niet langer gebruik maken van het Europees paspoort: zij zijn dus niet langer toegelaten om in België hun activiteiten te voeren.

Deze tussenpersonen konden echter een beroep doen op een overgangsregime, op basis waarvan zij tijdelijk hun activiteiten in België mogen voortzetten. Het KB van 22 december 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 31 december 2020, introduceerde een overgangsregime dat de (her)verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen gevestigd in het VK of in Gibraltar die reeds vóór de Brexit toegelaten waren om in België hun activiteiten uit te oefenen, toestaat om deze activiteiten tijdelijk verder te zetten voor wat betreft de reeds bestaande verzekeringsovereenkomsten, zonder dat zij zijn ingeschreven in het register bijgehouden door de FSMA.

Deze regeling is geëindigd op 30 juni 2022. Sinds die datum mogen verzekeringstussenpersonen die onder het recht van het VK of Gibraltar vallen, in België geen (her)verzekeringsdistributieactiviteiten verrichten, tenzij zij zijn ingeschreven in het register van verzekerings- en nevenverzekeringstussenpersonen, dat door de FSMA wordt bijgehouden.

Uw eventuele vragen over dit regime kunt u eveneens richten aan run-off.intermediaries@fsma.be