Consumenten

Update 18/01/2021

De website van de FSMA bevat een algemene vragen- en antwoordenrubriek (FAQ) om ondernemingen die met het idee spelen om een aanvullend pensioenplan in te voeren of reeds een aanvullend pensioen aanbieden aan hun werknemers, te informeren.

In het kader van de Coronacrisis heeft de overheid specifieke maatregelen uitgewerkt met betrekking tot de aanvullende pensioenen van werknemers die tijdelijk werkloos zijn wegens overmacht of wegens economische redenen. Deze maatregelen vormen een uitzondering op de algemene regels van toepassing op de aanvullende pensioenen. Om werkgevers hierin wegwijs te maken, wordt in deze rubriek uitgelegd wat de gevolgen zijn van de Coronacrisis op hun aanvullend pensioenplan.

Indien u na het lezen van de informatie op onze website nog vragen heeft in verband met de Coronacrisis, kan u ons contacteren via ons callcenter.