search_api_autocomplete

Callcenter

Er werden verschillende maatregelen aangekondigd om de impact van de Corona-crisis op consumenten, zelfstandigen en bedrijven te helpen opvangen. De maatregelen worden genomen door zowel de overheid als de bank- en verzekeringssector. Wie hier vragen over heeft, kan terecht bij een callcenter van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). Deze maatregelen zijn bestemd voor wie financieel getroffen wordt door de Corona-crisis en hebben bijvoorbeeld betrekking op een uitstel van betaling voor hypotheekleningen, een uitstel van betaling van belastingen en een uitstel van betaling van verzekeringspremies en van bijdragen voor tweedepijlerpensioenen.

De FSMA, als toezichthouder met een focus op consumentenbescherming, heeft een callcenter voor wie vragen heeft over deze maatregelen. Het callcenter biedt zelf antwoorden op een aantal vragen en verwijst door naar de instanties die over een bepaald onderwerp meer gedetailleerde informatie ter beschikking stellen.

Het callcenter kon in een eerste fase telefonisch gecontacteerd worden en is nu schriftelijk bereikbaar via een contactformulier.