search_api_autocomplete

Contactgegevens

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA)

Congresstraat 12-14
1000 Brussel
Tel.: +32 2 220 52 11
Fax: +32 2 220 53 73

E-mail: info@fsma.be
Contactpunt consumenten

Website: www.fsma.be

Ombudsfin

North Gate II
Koning Albert II-laan 8 bus 2
1000 Brussel
Tel.: +32 2 545 77 70
Fax: +32 2 545 77 79

E-mail: Ombudsman@OmbudsFin.be

Website: www.ombudsfin.be

 

Ombudsman van de verzekeringen

de Meeûssquare 35
1000 Brussel
Tel.: +32 2 547 58 71
Fax: +32 2 547 59 75

E-mail: info@ombudsman.as

Website: www.ombudsman.as

 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Contact Center

Vooruitgangstraat 50 
1210 Brussel
Tel.: +32 800 120 33 
Fax: +32 800 120 57

 

Fonds voor Arbeidsongevallen

Troonstraat 100
1050 Brussel
Tel.: +32 2 506 84 11
Fax: +32 2 506 84 15
E-mail: inspect@faofat.fgov.be

Website: www.fao.fgov.be