College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Auditcomités & Management

Het auditcomité speelt een belangrijke rol bij de aanstelling van een commissaris. Daarnaast is het auditcomité van cruciaal belang voor het toezicht op de onafhankelijkheid van de commissaris.

Een sterke communicatie tussen de commissaris en het auditcomité draagt ook bij tot een grotere waarde van de wettelijke controle voor de gecontroleerde entiteit. Om deze reden vindt een regelmatige dialoog plaats over de uitvoering van de wettelijke controle. De commissaris moet ook een aanvullende en gedetailleerde verklaring aan het auditcomité bezorgen over de resultaten van de wettelijke controle.

 

Inzichten
Kennisgevingen
Wetgeving