College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Auditors Annual Cartography

Lancering van de Auditors Annual Cartography 2022 - Deadline 20 februari 2023

Op grond van artikel 55 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren, lanceert het College zijn jaarlijkse informatie-inzameling genaamd Auditors Annual Cartography. Het College gebruikt deze informatie voor het vervullen van zijn toezichtsopdracht.

Overeenkomstig de Beslissing 2022/01 van het College moeten alle bedrijfsrevisoren fysieke personen (behalve zij die tijdelijk verhinderd zijn) en de bedrijfsrevisorenkantoren ingeschreven in het openbaar register de Auditors Annual Cartography invullen. Zij die geen uitnodiging hiervoor zouden ontvangen hebben, kunnen het College contacteren door een e-mail te sturen naar info@ctr-csr.be.

De Auditors Annual Cartography slaat op de activiteitperiode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 en zal met ingang van 10 januari 2023 beschikbaar zijn op het beveiligd platform FiMiS. De informatie moet verstrekt worden tegen uiterlijk 20 februari 2023 conform de instructies hernomen in de Gebruikshandleiding (versie van 14 november 2022).

Voor alle technische vragen in verband met de online toepassing (toegang, navigatie, validatie, enz.), gelieve de FiMiS User Guide for CTRCSR Survey en de FAQ’s gepubliceerd op de website van het College te raadplegen. Zij die nog vragen zouden hebben, kunnen een e-mail sturen naar fimis@fsma.be.