College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Bekendmakingen

Onderwerp Datum goedkeuring Datum bekendmaking Datum buitenwerkingtreding
Huishoudelijk reglement 06/10/2022 25/01/2023  
Beslissing inzake de Auditors Annual Cartography 14/11/2022 15/11/2022  
Periodieke vragenlijst over de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme 24/06/2022 24/06/2022  
Delegatiebesluit 26/01/2022 31/01/2022  
Beslissing inzake de Auditors Annual Cartography 22/11/2021 10/12/2021 15/11/2022
Huishoudelijk reglement 27/08/2021 01/09/2021 26/01/2023
Samenwerkingsakkoord met PCAOB 12/04/2021 20/04/2021  
Deontologische code 21/01/2021 09/02/2021  
Beslissing inzake de Auditors Annual Cartography 13/12/2018 09/12/2020 10/12/2021
Benoeming eerste en tweede plaatsvervangend voorzitter 20/05/2020 29/05/2020  
Huishoudelijk reglement 20/05/2020 29/05/2020 01/09/2021