College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Beslissingen van de sanctiecommissie van de FSMA

In het kader van zijn toezicht kan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren beslissen de sanctiecommissie van de FSMA te vatten. Tegen deze beslissing kan geen beroep worden ingesteld.

In dat geval stelt het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren een procedure in die kan leiden tot het opleggen van administratieve maatregelen, gaande van een waarschuwing tot de intrekking van de hoedanigheid van bedrijfsrevisor, en administratieve geldboetes. De administratieve maatregelen en geldboetes die de sanctiecommissie kan opleggen, zijn gedefinieerd in artikel 59 van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren.

De beslissingen van de sanctiecommissie op grond van de wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren zijn hier raadpleegbaar.