College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Contact - College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (CTR)

Algemene contactgegevens 

 • Congresstraat 12-14, 1000 Brussel
   
 • +32(0)2 220 54 98
   
 • info@ctr-csr.be
   
 • Ondernemingsnummer: 0758.630.664
   


De persoonsgegevens die u via deze contactgegevens aan het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren bezorgt, worden door het College verwerkt zoals beschreven in zijn privacybeleid.