College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren ondertekent een samenwerkingsakkoord met de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)

Persbericht
College van toezicht op de bedrijfsrevisoren: het logo van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna: het ‘College’) en zijn homoloog in de Verenigde Staten, de Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB), ondertekenen een historisch trans-Atlantisch samenwerkingsakkoord dat de beursnotering in de VS van Belgische bedrijven duurzaam ondersteunt.

Het College en de PCAOB houden toezicht, elk in hun land, over de kwaliteit van de diensten die bedrijfsrevisorenkantoren leveren aan organisaties van openbaar belang[1]. In België zijn organisaties van openbaar belang voornamelijk kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en ondernemingen genoteerd op een gereglementeerde markt.

Dit samenwerkingsakkoord zal het College toelaten om, samen met de PCAOB, gezamenlijke inspecties in België uit te voeren bij bedrijfsrevisorenkantoren die optreden als commissaris van Belgische ondernemingen die genoteerd zijn op gereglementeerde markten in de VS (NYSE, NASDAQ, OTC, …).

Omgekeerd kan het College zich ook door de PCAOB laten bijstaan in het onderzoek naar de kwaliteit van de auditdiensten geleverd door auditors uit de VS voor Belgische ondernemingen wiens auditwerkzaamheden onder toezicht staan van zowel het College als de PCAOB, bijvoorbeeld in het kader van consolidatiewerkzaamheden van internationale groepen.

De gezamenlijke inspecties in België zullen minstens om de drie jaar plaatsvinden bij alle bedrijfsrevisorenkantoren van Belgische ondernemingen die emittent zijn van financiële instrumenten met een notering op een gereglementeerde markt in de VS. Als gevolg van recente wetgeving in de VS[2], kan de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) de verhandeling van dergelijke financiële instrumenten verbieden als de bedrijfsrevisoren van deze Belgische ondernemingen niet driejaarlijks door de PCAOB zijn gecontroleerd.

Het College beoogt in overleg met de PCAOB de gezamenlijke inspecties in België op te starten in de loop van 2021.

De ondertekening van het samenwerkingsakkoord tussen het College en de PCAOB is het resultaat van twee jaar onderhandelen, niet enkel tussen de partijen, maar ook met de gewaardeerde medewerking van de CEAOB, zijnde het Comité van Europese toezichthouders op auditors, alsook van het Europees Comité voor Gegevensbescherming en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Voorzitter van het College, Prof. Bénédicte Vessié:

‘Het College is bijzonder verheugd over de vruchtbare samenwerking met de PCAOB, de CEAOB, het Europees Comité voor Gegevensbescherming en de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit die heeft geleid tot de ondertekening van dit belangrijke trans-Atlantische samenwerkingsakkoord en de bijhorende gegevensbeschermingsovereenkomst.

Als College hebben wij al rekening gehouden met het sluiten van dit akkoord in ons actieplan voor 2021 en de volgende jaren. Wij zullen alles doen wat in onze mogelijkheden ligt om zoveel mogelijk gezamenlijke inspecties met de PCAOB te realiseren om de auditkwaliteit van de bedrijfsrevisorenkantoren te beoordelen, mede met het oog op het vrijwaren van de belangen van de Belgische ondernemingen en hun beursnotering in de VS.

België is in de EU het tweede land dat een samenwerkingsakkoord afsloot met de PCAOB voorzien van een gegevensbeschermingsovereenkomst die volledig in overeenstemming is met de toepasselijke regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens en met het standpunt hierover van het Europees Comité voor Gegevensbescherming. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit keurde de gegevensbeschermingsovereenkomst goed.

Het samenwerkingsakkoord en de gegevensbeschermingsovereenkomst zijn raadpleegbaar op de website van het College.

 


[1] In België is het College ook bevoegd om de kwaliteit te bewaken van de controlediensten van bedrijfsrevisoren aan andere organisaties, dan deze van openbaar belang.

[2] Met ingang van de inwerkingtreding van de Holding Foreign Companies Accountable Act (HFCAC), begin 2021.