College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Jaarverslag van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren 2021

Persbericht
Someone typing on a calculator

Het jaarverslag 2021 van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren (hierna “het College”) is vanaf vandaag beschikbaar op zijn website.

Het verslag beschrijft hoe het College zijn rol als toezichthouder op de auditkwaliteit uitoefent. Het gaat ook in detail in op zijn bijdrage aan de kwaliteitsvolle uitoefening van het beroep van bedrijfsrevisor.

De rol van de bedrijfsrevisor om bij te dragen tot het publiek vertrouwen in de financiële informatie is van groot belang nu de impact van de coronapandemie en de geopolitieke situatie diepgaande effecten zullen nalaten op het economische weefsel en op de entiteiten die de bedrijfsrevisoren controleren. Het College zal in zijn aanpak in 2022 thema’s aansnijden die hiermee verband houden.