College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Lancering van de Auditors Annual Cartography 2022 - Deadline 20 februari 2023

Nieuws
Hands showing on graphics and tablet

Het College lanceert zijn jaarlijkse informatie-inzameling genaamd Auditors Annual Cartography. Het gebruikt deze informatie voor het vervullen van zijn toezichtsopdracht.

Alle bedrijfsrevisoren fysieke personen (behalve zij die tijdelijk verhinderd zijn) en de bedrijfsrevisorenkantoren ingeschreven in het openbaar register moeten de Auditors Annual Cartography invullen.