College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Periodieke vragenlijst AML 2022

Nieuws
Anti-Money Laundering

Het College verzamelt aan de hand van de vragenlijst AML 2022 informatie zodat het over relevante gegevens over de bedrijfsrevisoren beschikt die noodzakelijk zijn om hun risicoprofiel op te maken.

Alle bedrijfsrevisorenkantoren en bedrijfsrevisoren-natuurlijke personen die in het openbaar register zijn ingeschreven, moeten de vragenlijst uiterlijk op 5 september 2022 invullen.