College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Resultaten on-site controles 2019 over naleving van anti-WG/FT-maatregelen

Nieuws
Anti-Money Laundering

De controle-aanpak van het CTR met betrekking tot de strijd tegen het witwassen van gelden en de financiering van terrorisme (WG/FT) vertaalt zich in de uitvoering van onder andere on-site controles bij niet-OOB-bedrijfsrevisoren. De resultaten van deze controles tonen dat een aantal tekortkomingen ten opzichte van het wettelijke kader wederkerend zijn over de dossiers heen.