College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Vereiste beroepsbekwaamheid voor het auditeren van cliënteel actief in virtual assets

Nieuws
Zakenmensen wandelen over het zebrapad

Het auditeren van virtuele activa  (cryptomunten, digitale tokens, etc.) is zeer complex en vereist een goed begrip van de risico’s. Dit inzicht van het CTR gaat in op de vereiste beroepsbekwaamheid voor het auditeren van cliënteel actief in virtual assets.