College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Strijd tegen witwassen van geld en financiering van terrorisme

De wet van 18 september 2017 legt aan de bedrijfsrevisoren verschillende verplichtingen op om de verrichtingen die verband houden met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (WG/FT) te voorkomen, op te sporen en te verhinderen.

Het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren is aangeduid als de Belgische bevoegde autoriteit om de naleving van de WG/FT-verplichtingen bij de bedrijfsrevisoren onder zijn toezicht te controleren.

 

 

Inzichten
Kennisgevingen
Wetgeving