College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Organen

 • Voorzitter van het comité van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

  De voorzitter van het comité zit de werkzaamheden van het comité voor en roept de vergaderingen van het comité bijeen. De voorzitter verbindt het College jegens derden en in rechte.

 • Bénédicte Vessié, Chairman of the BAOB

  Bénédicte Vessié

  Voorzitter van het Comité, voormalig bedrijfsrevisor
 • Comité van het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

  Het comité is het besluitvormingsorgaan van het College. Het comité is samengesteld uit zes leden, van wie twee leden zijn aangewezen door de Nationale Bank van België en twee door de FSMA. Andere leden van het comité zijn een voormalig bedrijfsrevisor-natuurlijk persoon benoemd door de Koning en een deskundige die geen bedrijfsrevisor is geweest, ook benoemd door de Koning.

 • Sadi Podevijn

  Sadi Podevijn

  Plaatsvervangend voorzitter, deskundige
 • Vincent Magnée

  Vincent Magnée

  Lid aangesteld door de NBB
 • Jo Swyngedouw

  Jo Swyngedouw

  Lid aangesteld door de NBB
 • About the FSMA: a photo of Vincent De Bock

  Vincent De Bock

  Lid aangesteld door de FSMA
 • About the FSMA: a photo of Antoine Van Cauwenberge

  Antoine Van Cauwenberge

  Lid aangesteld door de FSMA
 • Secretaris-generaal

  De secretaris-generaal is belast met de operationele leiding van het College. Zij bereidt de beslissingen van het comité voor en voert deze uit. Zij voert ook de onderzoeken uit in dossiers waarvoor het College beslist om eventueel de sanctiecommissie te vatten.

 • Ann De Roeck

  Ann De Roeck

  Secretaris-generaal