College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Home

Voortijdige onderbreking van het commissarismandaat – Informatie aan CTR

Overeenkomstig artikel 3:66 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen moeten de gecontroleerde vennootschap en de commissaris het College in kennis te stellen hetzij van het ontslag, hetzij van de opzegging van de commissaris tijdens zijn mandaat. Zij moeten ook op afdoende wijze de redenen hiervoor uiteenzetten.

Het College heeft beslist om de regels inzake de mededeling van een ontslag of een opzegging van de commissaris te preciseren. Met dat doel heeft hij een “Formulier van voortijdige onderbreking van het commissarismandaat” opgesteld.

Vanaf 1 november 2019 zijn de bedrijfsrevisoren verplicht dit formulier in te vullen en deze naar het adres info@ctr-csr.be te sturen om hun informatieverplichting te vervullen.

Het College nodigt ook de gecontroleerde entiteiten uit om dit standaardformulier te gebruiken.