College van toezicht op de bedrijfsrevisoren

Voortdurend de auditkwaliteit versterken 

Wat is het College?

Het College is opgericht bij wet van 7 december 2016 tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. Het College heet voluit het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren.

Het College is een autonome instelling met rechtspersoonlijkheid. Het College is onafhankelijk ten aanzien van het beroepskorps van de bedrijfsrevisoren en voert zijn opdrachten uitsluitend uit in het algemeen belang.

Het College houdt toezicht op de bedrijfsrevisoren die in België zijn ingeschreven in het openbaar register van de bedrijfsrevisoren. Als toezichtautoriteit waakt het College over de kwaliteitsvolle, objectieve en onafhankelijke uitvoering van de opdrachten van een bedrijfsrevisor.

Het beroep van de bedrijfsrevisor is een eerbaar, belangrijk en ambitieus beroep.

Eerbaar omwille van het publieke vertrouwen dat het opwekt.

Belangrijk door zijn invloed op het economische leven.

Ambitieus door de dagelijkse strijd om het complexe en steeds veranderende regelgevend kader onder de knie te krijgen, de nieuwe technologische ontwikkelingen te integreren en de groeiende noodzaak om de belangen van de economische actoren te combineren met de dwingende en compromisloze noodzaak om vertrouwen te creëren in de cijfers van deze economische actoren.

Zijn bestaansreden is om vertrouwen te creëren bij derden in de informatie die ondernemingen en andere actoren verschaffen. Vertrouwen is een essentiële vereiste van de burgers ten aanzien van alle openbare en particuliere instellingen en een voorwaarde voor een succesvol en voorspoedig economisch leven en zakenleven. Gelijke en correcte informatie voor de betrokken marktdeelnemers is daarbij ook een cruciale voorwaarde voor eerlijke en transparante financiële markten.

De rol van het College als toezichthouder op de auditkwaliteit bestaat er derhalve in zich onvermoeibaar in te zetten in het belang van allen. Op deze manier draagt het College bij tot het versterken van het publiek vertrouwen in de financiële informatie van een onderneming en het vertrouwen in de financiële markten.