search_api_autocomplete
Home

In de Europese Economische Ruimte (EER)

Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en verzekeringsondernemingen die in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte zijn gevestigd, mogen aan het publiek in België financiële diensten aanbieden mits zij aan bepaalde voorwaarden voldoen.