Deelnemen aan de consultatie

CONSULTATIE OVER DE ONTWERPCIRCULAIRE BETREFFENDE DE REGELMATIGE RAPPORTERING DOOR DE INSTELLINGEN VOOR BEDRIJFSPENSIOENVOORZIENING

Hoe kan u ons uw opmerkingen bezorgen?

  • Online

    Klik op de knop 'Deelnemen aan de consultatie' hieronder en automatisch wordt een e-mail geopend die aan ons is gericht. Bundel uw opmerkingen in een Word-document dat u ons als bijlage bij die e-mail stuurt.
  • Met vermelding van uw personalia

    Gelieve duidelijk uw personalia te vermelden (naam van de organisatie of naam en beroep van de persoon die de opmerkingen formuleert).

De FSMA zal uw persoonsgegevens verwerken zoals beschreven in haar privacybeleid.

Tot wanneer kan u ons uw opmerkingen bezorgen?

U wordt vriendelijk verzocht uw opmerkingen in te zenden ten laatste op 15 oktober 2019.