search_api_autocomplete

In derde landen (niet-EER)

Kredietinstellingen, beleggingsondernemingen en verzekeringsondernemingen die zijn gevestigd in een Staat die geen lid is van de Europese Economische Ruimte, mogen zich in België enkel tot het publiek richten via een bijkantoor dat is vergund door hetzij de NBB voor de kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen en beursvennootschappen, hetzij de FSMA voor de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.