Consumenten
 • De speciale Coronamaatregelen die worden beschreven in hoofdstuk 2 traden buiten werking op 30 september 2020. Wat gebeurt er met het aanvullend pensioen en de overlijdensdekking tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid van mijn werknemers nà 30 september 2020?

  Mogelijk moet uw onderneming door de Coronacrisis ook nog na 30 september 2020 voor één of meerdere werknemers beroep moeten doen op het stelsel van (gedeeltelijke of volledige) tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of wegens economische redenen.

  In dat geval doet u er goed aan na te gaan wat het pensioenreglement van uw onderneming hieromtrent bepaalt:

  • In veel gevallen bepaalt het pensioenplan dat er maar pensioenrechten worden opgebouwd voor de periodes waarin de aangesloten werknemers effectief werken en bijgevolg loon ontvangen. Als de arbeidsovereenkomst wordt geschorst, door bijvoorbeeld tijdelijke werkloosheid, wordt ook het pensioenplan geschorst.
  • Hoewel dit minder vaak voorkomt, is het ook mogelijk dat uw pensioenplan bepaalde periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst (zoals bvb. tijdelijke werkloosheid) gelijkstelt met effectief gewerkte periodes, zodat voor die periodes toch pensioenrechten worden opgebouwd en verder bijdragen worden gestort.

  Hierover bestaan geen algemene regels of specifieke verplichtingen: alles hangt af van wat het pensioenreglement bepaalt.

  Hetzelfde geldt voor de overlijdensdekking. Vaak wordt er enkel in een overlijdensdekking voorzien zolang de aangeslotene actief is en er loon betaald wordt. Indien het pensioenreglement niet bepaalt dat de overlijdensdekking doorloopt tijdens de periode van tijdelijke werkloosheid van uw werknemers, dan zal er bij een overlijden in deze periode geen vergoeding worden uitbetaald aan de nabestaanden.

  Bestaat de overlijdensdekking louter uit de uitbetaling van de reeds opgebouwde reserves, dan blijft de terugbetaling normaal gezien ook bij tijdelijke werkloosheid behouden.