Professionelen

Een voorstel voor een inbreng in natura, fusie, splitsing of gelijkgestelde verrichting gaat uit van de raad van bestuur. De eindbeslissing over de verrichting ligt echter bij de algemene vergadering van aandeelhouders. Met het oog op de besluitvorming binnen de algemene vergadering moeten de raad van bestuur en de commissaris over door de wet bepaalde specifieke aspecten verslag uitbrengen (zie FAQ 3).