search_api_autocomplete

10. Wat wordt verstaan onder 'lidstaat'?

'Lidstaat' verwijst naar een staat die deel uitmaakt van de Europese Economische Ruimte (EER).