Professionelen

10. Welke verzekeringsondernemingen kunnen een verzekeringspolis aanbieden die beantwoordt aan de vereisten van artikel 9 van het koninklijk besluit?

De FSMA nodigt kandidaten-‘onafhankelijk financieel planner’ uit om de lijst te raadplegen met verzekeringsondernemingen erkend door de Nationale Bank van België en gemachtigd om de risico’s van tak 13 ‑ algemene aansprakelijkheid ‑ te dekken.