search_api_autocomplete

12. Wat is een gereglementeerde onderneming (Belgisch of uit een andere EER-lidstaat)?

Het is een onderneming met een gereglementeerd statuut die onder het toezicht van de Nationale Bank van België of van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten staat, of met een gelijkwaardig statuut in een andere lidstaat die voornemens is om in België diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta of bewaarportemonneediensten aan te bieden, op voorwaarde dat de uitoefening van dit soort activiteiten ​​door dit statuut is toegestaan.

In België zullen dat bijvoorbeeld kredietinstellingen of betalingsinstellingen zijn.