Professionelen

13. Artikel 3, § 2, b), van de wet voorziet dat personen die raad over financiële planning verstrekken exclusief voor rekening van één enkele familie, niet aan de wet zijn onderworpen (uitgezonderd artikel 7, § 1, 1° en § 2 betreffende het gebruik van de titels van financieel planner en onafhankelijk financieel planner). Wat verstaat men precies onder familie?

De familie bestaat uit een gezin, zijnde alle personen die onder hetzelfde dak wonen, maar ook alle personen die door bloed- of aanverwantschap een familiale groep vormen. De graad van bloedverwantschap doet niet ter zake.