search_api_autocomplete

13. Binnen welke termijn spreekt de FSMA zich over de inschrijvingsaanvraag uit?

De FSMA onderzoekt uw dossier in de staat waarin u haar dat bezorgt. Indien de FSMA dat opportuun acht, kan ze u alle bijkomende inlichtingen vragen die ze nodig meent te hebben om het dossier binnen een bepaalde termijn te kunnen beoordelen.

De behandelingstermijn van het dossier hangt grotendeels af van de kwaliteit van het aan de FSMA voorgelegde dossier.

De FSMA doet uitspraak binnen 3 maanden na ontvangst van de inschrijvingsaanvraag en van alle vereiste documenten. Deze termijn begint dus pas te lopen wanneer de FSMA een volledig dossier heeft ontvangen.