search_api_autocomplete

14. Hoe en in welke vorm geeft de FSMA kennis van haar beslissing over een inschrijvingsaanvraag?

De FSMA stelt de aanvrager met een ter post aangetekende brief in kennis van haar beslissing.