Professionelen

14. Mag een persoon die niet aan de vergunningsverplichting is onderworpen toch een vergunning als onafhankelijk financieel planner aanvragen?

Indien het een persoon betreft die onderworpen is aan een door de wet voorziene deontologische code die het verstrekken van raad over financiële planning niet uitsluit, moet de kandidaat-onafhankelijk financieel planner nagaan of de beroepsgroep waartoe hij behoort hem toestaat zijn bestaand statuut te cumuleren met het statuut van onafhankelijk financieel planner.