Professionelen

15. Mogen volgende statuten worden gecumuleerd?

  • Gereglementeerde onderneming en onafhankelijk financieel planner:
    Een gereglementeerde onderneming mag het statuut van gereglementeerde onderneming niet cumuleren met het statuut van onafhankelijk financieel planner. Ze mag daarentegen wel raad over financiële planning verstrekken op voorwaarde dat ze de gedragsregels voorzien door de wet en het koninklijk besluit naleeft.
  • Betalingsinstelling en onafhankelijk financieel planner:
    Een betalingsinstelling als bedoeld in de wet van 21 december 2009 op het statuut van de betalingsinstellingen en van de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen mag haar statuut van betalingsinstelling niet cumuleren met het statuut van onafhankelijk financieel planner.
  • Vastgoedmakelaar en onafhankelijk financieel planner:
    Een vastgoedmakelaar als bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 11 februari 2013 houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar mag zijn statuut van vastgoedmakelaar niet cumuleren met het statuut van onafhankelijk financieel planner.