Professionelen

16. Is de vrijstelling van vergunning voor een persoon onderworpen aan een door de wet voorziene deontologische code ook van toepassing als die persoon afkomstig is uit een ander land dat lid is van de Europese Economische Ruimte?

Ja, als die persoon onderworpen is aan een deontologische code voorzien door de wet van zijn land van herkomst, op voorwaarde dat die deontologische code dergelijke activiteit niet uitsluit.