search_api_autocomplete

17. Kan ik de overdracht vragen van mijn inschrijving in het register van de aanbieders van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta naar het register van de aanbieders van bewaarportemonnees? En omgekeerd?

Neen, een overdracht van de inschrijving van het ene naar het andere register is niet toegestaan.

Voor elke activiteit van aanbieder (van diensten voor het wisselen tussen virtuele valuta en fiduciaire valuta en/of van bewaarportemonnees), moet u een inschrijving aanvragen vóór u de gewenste activiteit begint uit te oefenen. U kan wel verschillende inschrijvingsaanvragen tegelijkertijd indienen.

Zie ook de FAQ 'Ik ben al ingeschreven en wens een bijkomende inschrijving. Wat moet ik doen?'