Professionelen

18. Moeten de onafhankelijk financieel planner of de gereglementeerde onderneming gestandaardiseerde vragenlijsten gebruiken?

De wet bepaalt dat de vereiste informatie om raad over de financiële planning te kunnen verstrekken schriftelijk moet worden ingezameld maar geeft geen precisering over hoe dit moet gebeuren.

Wat de onafhankelijk financieel planner betreft, controleert de FSMA bij de behandeling van het vergunningsdossier of de manier waarop de onafhankelijk financieel planner voornemens is te werken hem in staat zal stellen om de door de wet vereiste informatie te verzamelen.

Het verzamelen van informatie zal zowel voor de onafhankelijk financieel planners als voor de gereglementeerde ondernemingen het voorwerp uitmaken van controles achteraf.