Professionelen

2. Wat dekt het statuut van onafhankelijk financieel planner?

De wet van 25 april 2014 inzake het statuut van en het toezicht op de onafhankelijk financieel planners en inzake het verstrekken van raad over financiële planning door gereglementeerde ondernemingen heeft tot doel de activiteiten te reglementeren die erin bestaan raad te verstrekken over financiële planning:

  • door alle personen die momenteel niet aan een statuut zijn onderworpen en die voornemens zijn de bedoelde activiteit als hun gewone professionele activiteit uit te oefenen, voortaan aan een controle op de toegang tot het beroep te onderwerpen en door de titel van onafhankelijk financieel planner te beschermen;
  • door gedragsregels vast te leggen die van toepassing zijn op de onafhankelijk financieel planners en op de gereglementeerde ondernemingen die raad over financiële planning verstrekken.