search_api_autocomplete

20. Mag ik de gegevens en documenten ter staving van mijn vergunningsaanvraag per gewone post opsturen?

Neen. U mag uw inschrijvingsaanvraag en uw inschrijvingsdossier, met andere woorden alle gegevens en documenten die u aan de FSMA moet voorleggen om aan te tonen dat u aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoet, uitsluitend elektronisch naar haar versturen op het e-mailadres ofa@fsma.be met uw ondernemingsnummer als kenmerk.